ในความไม่ชอบก็มีคนรัก

ในความไม่ชอบก็มีคนรัก

                                         นายจารุพงศ์พลเดช

                                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

จากสถานการณ์ขาดแคลนอาหาร ทำให้ลิงลพบุรีต้องดิ้นรนแย่งชิง..ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่คนในเขตเมืองลพบุรีมากขึ้น..ในความไม่ชอบนั้น..ก็ยังมีคนรักลิงลพบุรีเช่นกัน ..ได้รับข้อมูลจากคุณมนัสวิมุกติพันธ์เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีแจ้งว่าในกลุ่มคนรักลิงมีคนหนึ่ง..จากสวนกล้วยหอมทองคุณหนุ่ม (โดยคุณสุนันท์เพ็ชร์พิจิตร)อยู่..71/28..ถนนรพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ต.หนองแค อ.หนองแค.จ.สระบุรีได้มีเมตตาจิตช่วยเหลือลิงลพบุรีตลอดมาตั้งแต่..16 ก.พ. 64 โดยได้ส่งกล้วยหอมมาให้ลิงลพบุรีจำนวน 7ครั้งครั้งสุดท้าย..เมื่อวันที่9 เดือน9ปี64นี้... นอกจากลิงในเขตเมืองจะได้กินแล้วกล้วยหอมทองหลายพันลูก...ได้กระจายไปเลี้ยงลิงที่วัดเขาสมอคอน...วัดหลวงปู่เรืองหลังโรงพยาบาลอนันต์...ลิงบนเขาสามยอดอีกทั้งยังได้นำไปมอบให้สัตว์ในสวนสัตว์ลพบุรี ที่กินกล้วย..เช่น นก ชะนี เก้ง กวางอีกด้วย ขอขอบคุณในน้ำใจของคุณหนุ่มและครอบครัว ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสวน กล้วยหอมทองคุณหนุ่มทุกท่าน..มาณ.ที่นี้..ขอให้คุณหนุ่มและทุกท่านที่ช่วยเหลือมีแต่ความสุข..ความสำเร็จ...ตลอดไป...

  

 

...