วันมหิดล..

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น....วันมหิดล..

...