ลิงลพบุรี

″จังหวัดลพบุรีมีลิงฝูงใหญ่อาศัยอยู่ใจกลางเมือง รอบๆบริเวณศาลพระกาฬมาช้านานแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าลิงฟูงนี้เป็นลิงเจ้าพ่อ จึงไม่กล้าทำร้ายพวกมันจนปัจจุบันลิงฟูงนี้ได้ขยายอาณาเขตกว้างขว้างมีลิงหลายกลุ่ม เช่น ลิงศาลพระกาฬ ลิงพระปรางค์สามยอด และลิงตึก ทำให้เป็นปัญหาต่อสังคมทั้งด้านสาธารณสุขและอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามลงฝูงนี้ทำให้เกิดประโยชน์ด้านท่องเที่ยวให้จังหวัดลพบุรีได้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งภูมิใจที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองลิง″

...