เกี่ยวกับมูลนิธิLMF

 

 

 

เครื่องหมายนี้คือ เทวสถานรูปพระปรางค์สามยอดซึ่ง เป็นโบราณสถานสมัยขอม อยู่ภายในจังหวัดลพบุรี ตรงกลางมีรูปลิงแสม

เดินอยู่กลางพระปรางค์สามยอด ตัวหนังสือย่อ"LMF"  L คือ ( Lopburi ชื่อจังหวัด )  M คือ (Monkey ลิง) F คือ (Foundation มูลนิธิ)

...