ผู้บริจาค

 

วันนี้  8 สิงหาคม 2557 มีผู้บริจาคเงินช่วยเหลือจำนวน 2 ท่านคือ

 

1. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม    จำนวน 700 บาท  

2. นักเรียนผู้รักลิง            จำนวน 100 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้บริจาค คุณนุช บริจาค เงินสด วันที่ 20/4/2557 

ผู้บริจาค คุณ อรุณ คุณ ณัฐวัลย์  บริจาค เงินสดจำนวน 1000 บาท 

และ อาหารลิง จำนวน 3 ถุง อาหารสุนัข จำนวน 1 ถุง 

บริจาคเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ผู้รับบริจาค คุณมนัส วิมุกติพันธ์ (เลขานุการ)  

ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ

...