ลิงลพบุรี ขอขอบคุณ

ลิงลพบุรี ขอขอบคุณ

                                                               

 

                                                                                                          

 

                                                                                                        นายจารุพงศ์  พลเดช

                                                                                                     ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          อากาศร้อนจังเลย ขนาดถึง  40 – 44 องศาแล้ว คนเราก็แทบหาที่อยู่ไม่ได้ต้องหลบอยู่แต่ในห้องแอร์ ก็ยังทนไม่ค่อยไหว แต่ลิงลพบุรีต้องอยู่ภายนอกอาคาร ท่ามกลางอากาศเช่นนี้ นับว่าเป็นความยากลำบากจริงๆ

          แต่ในโลกนี้ก็ยังมีความเมตตาต่อลิงอยู่  ด้วยคุณมนัส  วิมุติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้ประสานกับคุณปรีชา สิริแสงอร่ามพี  แจ้งความเดือดร้อนของการขาดน้ำของลิงลพบุรีให้ทราบ คุณปรีชาได้ประสานขอความกรุณาจาก

          1.บ.เกรียงถาวรคอนเทรนเนอร์ได้บริจาคถังน้ำขนาด  1,000  ลิตร จำนวน  4  ใบๆละ  5,000  บาท รวมมูลค่า  20,000  บาทและอาหารโปรตีนปลาป่นจำนวน  5  ถุง มูลค่า  1,500  บาท

          2.บ.ไดอิชิได้บริจาคถังน้ำสีฟ้าขนาด  2,000 ลิตรจำนวน  3  ถัง

          ได้บริจาคให้มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเพื่อนำไปใส่น้ำไว้ให้ลิงลพบุรีได้ดื่มกินและอาบในยามร้อนโดยมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์และค่าน้ำประปาช่วยเหลือลิงในยามหน้าแล้งนี้

          มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีและลิงลพบุรีขอกราบขอบพระคุณ คุณปรีชา สิริแสงอร่ามพี

บ.เกรียงถาวรคอนเทรนเนอร์  บ.ไดอิชิ ไว้เป็นอย่างสูงมา ณ. โอกาสนี้  ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดประทานพรให้ท่านและกิจการของท่านเจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

กราบขอบพระคุณครับ

...