รายรับ-รายจ่ายของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ประจำปี 2556-2557

                                                             

 

                                                             รายรับ-จ่ายของมูลนิธิประจำปี2556-2557

                                                                                                       

                                                                                                        ชาญวุฒิ   เจิมจำรูญ

                                                                                                        เหรัญญิกมูลนิธิ

                                                      ครับท่านผู้อ่าน ผมเป็นเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีครับ ใน

ทุกปีผมจะรายงานเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของมูลนิธิให้สาธารณะชนได้รับทราบ แต่ปีนี้ยังไม่ถึงเดือนธันวาคม

เลยก็มีคนสงสัยว่าเงินมูลนิธิหายไปไหนเอาเงินไปซื้อรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์สีขาวไปใช้เสียละมั้งเพื่อความกระจ่าง

และให้ความรู้แก่สาธารณะชนว่าความจริงเป็นอย่างไร ผมเลยจำเป็นต้องออกมาชี้แจงทั้งๆที่ยังไม่ถึงสิ้นปี

                                                     เงินมูลนิธิเป็นเงินที่ได้มาจากการบริจาคของคนลพบุรีทั้งจังหวัด

ที่ทำเป็นผ้าป่าถวายอดีตเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีได้ยอดเงินเจ็ดแสนกว่าบาทโดยแบ่งออกเป็นเงินฝากประจำ

ห้าแสนบาท เงินบริหารมูลนิธิสองแสนบาทคณะกรรมการชุดเดิมได้บริหารมูลนิธิมาเป็นเวลา สี่ปีตามข้อบังคับ

ของมูลนิธิ เมื่อสอง-สามวันก่อนได้รับเงินจาคตู้รับบริจาคที่วัดพระบาทนํ้าพุจำนวนหนึ่งแสนบาทขณะนี้มูลนิธิ

กำลังเสนอชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิใหม่ตามระเบียบของมูลนิธิ

                                                    ขอเรียนว่าขณะนี้มีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

โดยฝากประจำ จำนวน ห้าแสนบาท เป็นเงินฝากออมทรัพย์หมายเลขที่ 111-0-47806-2 เป็นเงิน

368,829.51 บาทตั้งแต่ต้นปี2557 มียอดเงินฝากออมทรัพย์จำนวน 314,324.45 บาทผ่านมาเจ็ด

เดือนมูลนิธิใช้เงินไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิจำนวน 48,654.94 บาทคงเหลือเงินในบัญชี

368,829.51 บาท (มีเงินเพิ่มจากการบริจาค)

                                                  ผมขอชี้แจงว่าเงินของมูลนิธิทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้หายไป

ไหนไม่ได้เอาไปซื้อรถฟอร์จูนเนอร์ เงินยังอยู่ในธนาคารมีกรรมการเบิกจ่ายเงินไปจำนวน 3 ท่านคือ

                   1. นายอำเภอธวัชชัย โสดเนียม อดีตนายอำเภอเมืองลพบุรี รองประธานมูลนิธิ

                   2. นายมนัส วิมุกติพันธ์ เลขานุการมูลนิธิ

                   3. ผม เหรัญญิก มูลนิธิ เงินยังอยู่ครบครับ

                                         บาปกรรม บาปกรรมที่ว่าเงินหายไปไม่จริงหรอกครับ สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ...

...