มีคนรักก็มีคนเกลียด

มีคนรักก็มีคนเกลียด

                                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          เมื่อ  1  พ.ค.  65  ได้รับแจ้งจากคุณมนัส   วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิว่า ได้พบลิงลพบุรี ตัวหนึ่งถูกยิงที่บริเวณขา บาดเจ็บร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด แต่ไม่สามารถจับตัวได้  จึงได้เอานมผสมกับยาแก้ปวดล่อให้กินปรากฏว่าลิงกินแล้วอาการดีขึ้น  ขณะเดียวกันก็ได้รับแจ้งจากคุณวัชโรธร  แสงอร่าม   ว่าได้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย  เป็นค่าอาหารลิงจำนวน  500  บาท  เมื่อ  1  พ.ค.  65จึงขอขอบพระคุณมา  ณ. โอกาสนี้

 

...