โรคของลิง

โรคของลิง

                                          นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ลิงเป็นสัตว์ที่มีชีวิต ต้อง เกิด กิน  เจ็บ และตาย เหมือนคนเรา แต่บางทีลิงอาจมีโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากคนมาสู่ลิง และลิงเป็นพาหะนำโรคไปยังคนได้เช่นกัน เราลองมามองในสองทางด้วยกัน

                   ทางที่หนึ่งโรคของคนที่สามารถติดต่อถึงลิงได้มีดังนี้

๑.โรคStreptococcosis สาเหตุ Streptococcus pyogenes
๒. โรคHespes simplex infection สาหตุ Herpesvirus hominis
๓. โรคMeasles(โรคหัด) สาเหตุParamyxovirus
๔. โรคMumps(โรคทางทูม) สาเหตุParamyxovirus
๕ โรคPoilomyelitis สาเหตุPicornavirus
๖. โรคHepatitis(ไวรัสตับอักเสบ) สาเหตุHepatitis A virus
๗.โรคCommon cold(ไข้หวัด) สาเหตุHuman respiratory syncytiai virus, reovirus,Rhinoviru,Influenza virus

ทางที่สอง โรคที่ลิงสามารถติดต่อมาสู่คน มีดังนี้

 

โร๑.โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ วัณโรค เลปโตสไปโรซิส โรคท้องร่วงที่เกิดจากเชื้ออีโคไล โรคเยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ โรควาลโมเนลโลซิส เป็นต้น

๒. โรคที่เกิดจาดเชื้อไวรัส ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า โรคหัด โรคไข้เลือดออกในลิง โรคฝีดาษ โรคไข้เหลือง โรคมาร์เบิร์ก โรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดา และโรคเฮอร์ปีส์ไวรัส เป็นต้น
๓. โรคที่เกิดจากเชื้อรา ได้แก่ โรคค็อกซิดิออยด์ไดไมโคซิส โรคคิพโตค๊อกโคซิส โรคฮิสโตพลาสโทซิส เป็นต้น
๔. โรคที่เกิดจากเชื้อปรสิต ได้แก่ โรคปาราสิตตัวกลม โรคพยาธิใบไม้ โรคพยาธิตัวตืด โรคหนอนพยาธิ ที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวในลำไส้ และโรคมาเลเรีย เป็นต้น

 

                การเข้าใจปัญหานั้น จะต้องทำการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับสังคม ร่วมกับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคในลิงและป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงควบคู่กันไป และการแก้ปัญหานี้ต้องมองให้ครอบคลุมในภาพกว้าง จะนำเอาความรู้สึกเพียงอย่างเดียวมาเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่ามิได้

ข้อมูลมาจาก      ลิง.....เพิ่มขึ้นหรือเป็นยังไงกันแน่ ?

โดย..นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน
ส่วนศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ

จาก : วารสารมณีบูรพา ฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2551

 

 

...